تعمیر ups فاراتل

تعمیر ups فاراتل

تعمیر ups فاراتل

برای تعمیر ups فاراتل و یا هر یو پی اس دیگری لازم است ابتدا بدانیم که یو پی اس

چیست.

تقریبا همه کسانی که با کامپیوتر و وسایل الکترونیکی سرکار دارند ، برایشان پیش آمده که

اطلاعات ارزشمند خود و یا حتی چند ساعت کار خود را به علت قطع شدن برق شهری و

خاموش شدن کامپیوتر خود از دست بدهند.

سیستم یو پی اس در نظر عموم مردم دستگاهی است که از قطع برق ورودی به دستگاه مصرف

کننده جلوگیری میکند.

یو پی اس به معنی منبع تغذیه بدون وقفه می باشد.یو پی اس منبع انرژی مورد نیاز کامپیوترها

، تجهیزات پزشکی و امنیتی را به هنگام قطع جریان برق شهری تامین میکند.

تحقیقات نشان می دهد که 40درصد از دست دادن اطلاعات مهم به دلیل قطع شدن جریان برقی

می باشد.اهمیت وجود سیستم یو پی اس در این هنگام به خوبی احساس می شود.

اهمیت وجود سیستم یو پی اس در تجهیزات پزشکی زمانی احساس می شود که به دلیل قطع جریان

برق جان بیماران به خطر می افتد.

تعمیر ups فاراتل و سایر سیستم های یو پی اس نیز به همین دلایل اهمیت ویژه ای دارد.

نگهداری و تعمیر یو پی اس

نگهداری و تعمیر ups فاراتل و به طور کلی تمامی یو پی اس ها شامل 2 بخش تعمیرups

فاراتل پیشگیرانه و تعمیر یو پی اس فاراتل اصلاحی می باشد.

نگهداری و تعمیر یو پی اس فاراتل پیشگیرانه : تعمیر و نگهداری پیشگیرانه شامل یک لیست از فعالیت

های سیستم یو پی اس می باشد.انجام این فعالیت ها یو پی اس را در یک سیستم کاری منظم نگه می دارد.

همچنین با این حرکت از خرابی سیستم جلوگیری می کند.

نگهداری و تعمیر یو پی اس فاراتل اصلاحی : نگهداری اصلاحی سیستم یو پی اس در نتیجه یک خرابی

انجام می شود.نگهداری اصلاحی مشکل ایجاد شده در سیستم یو پی اس را حل میکند سپس واحدی که

دچار خرابی شده بود را دوباره به کار می اندازد.

تعمیر یو پی اس را باید به متخصصین این کار سپرد و از سپردن سیستم یو پی اس خود به مراکز غیر معتبر

خودکاری کرد.

ایمنی سیستم های یو پی اس

برای حفظ سیستم های یو پی اس خود به آنچه در حافظه خود دارید اکتفا نکنید.دستورالعمل های دفترچه

راهنمای مخصوص سیستم یو پی اس را مطالعه کنید. راهنمایی های موجود در دفترچه های راهنما اقدامات

احتیاطی را فراهم میکند.اگر که دفترچه راهنمای کاربر سیستم یو پی اس شما تعمیر و نگهداری را که میتواند

توسط خود کاربر انجام شود محدود میکند ، دستورالعمل های دفترچه راهنمارا دنبال کنید مگراینکه دستورالعمل

های کلی با راهنمایی های اضافی کامل شده باشد.تعمیر و نگهداری فیزیکی و عیب یابی تنها باید به وسیله پرسنل

آموزش دیده در سیستم های یو پی اس انجام پذیرد.پرسنل آموزش دیده درتعمیر ups فاراتل باید تلاش

های خود را صرف شناسایی و پیدا کردن یک خطا بکنند.همیشه از امکان وقوع خطرات آگاه باشید.از آنجا که ولتاژ ها

در ماژول یو پی اس و تابلو برق مربوط به سیستم مرگبار هستند.

ولتاژ های کشنده حتی در زمانی که خروجی مدار شکن در سیستم یو پی اس باز است هم وجود دارد.

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

تعمیر و نگهداری دوره ای برای حفظ یکپارچگی و طول عمر باتری نیاز می باشد.تجهیزات الکترونیکی برق نیز نیاز به

تعمیر و نگهداری برنامه ریزی حتی اگر دستگاه های حالت جامد استفاده شوند دارند.تعمیر و نگهداری پیشگیرانه ممکن

است نیاز به خاموش کردن سیستم یو پی اس داشته باشد.

انتقال بار بحرانی که ممکن است قابلیت های افزایش قدرت یک سیستم یو پی اس را فراهم نکند چیزی است که کاربر

باید برای به دست آوردن حداکثر قابلیت اطمینان و به حداقل رساندن زمان خرابی و هزینه های تعمیر را تحمل کند.

سوابق :

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه یک نوع نگهداری سیستماتیک می باشد.هدف از این حرکت به حداقل رساندن مشکلات

تجهیزات عامل و جلوگیری از خرابی با انجام تعمیرات جزئی و یا تعمیرات لازم قبل از رخ دادن مشکلات کاری بزرگ

می باشد.باید شرایط عمومی تجهیزات به صورت دوره ای مورد ارزیابی قرار بگیرد و باید سوابق برای مقایسه و ارزیابی

در بازرسی های بعدی حفظ شود.اطلاعاتی که به این صورت ثبت میشوند قابل اطمینان تر از حافظه یک تکنسین

نگهداری و تعمیر ups فاراتل می باشد.

استابلایزر

یو پی اس مکلسان 

 

تعمیر یو پی اس با ولتاژ پایین 

تعمیر یو پی اس فاراتل

تعمیر یو پی اس فاراتل

برای تعمیر یو پی اس فاراتل و یا هر یو پی اس دیگری لازم است ابتدا بدانیم که یو پی اس

چیست.

تقریبا همه کسانی که با کامپیوتر و وسایل الکترونیکی سرکار دارند ، برایشان پیش آمده که

اطلاعات ارزشمند خود و یا حتی چند ساعت کار خود را به علت قطع شدن برق شهری و

خاموش شدن کامپیوتر خود از دست بدهند.

سیستم یو پی اس در نظر عموم مردم دستگاهی است که از قطع برق ورودی به دستگاه مصرف

کننده جلوگیری میکند.

یو پی اس به معنی منبع تغذیه بدون وقفه می باشد.یو پی اس منبع انرژی مورد نیاز کامپیوترها

، تجهیزات پزشکی و امنیتی را به هنگام قطع جریان برق شهری تامین میکند.

تحقیقات نشان می دهد که 40درصد از دست دادن اطلاعات مهم به دلیل قطع شدن جریان برقی

می باشد.اهمیت وجود سیستم یو پی اس در این هنگام به خوبی احساس می شود.

اهمیت وجود سیستم یو پی اس در تجهیزات پزشکی زمانی احساس می شود که به دلیل قطع جریان

برق جان بیماران به خطر می افتد.

تعمیر یو پی اس فاراتل و سایر سیستم های یو پی اس نیز به همین دلایل اهمیت ویژه ای دارد.

نگهداری و تعمیر یو پی اس

نگهداری و تعمیر یو پی اس فاراتل و به طور کلی تمامی یو پی اس ها شامل 2 بخش تعمیر یو پی اس

فاراتل پیشگیرانه و تعمیر یو پی اس فاراتل اصلاحی می باشد.

نگهداری و تعمیر یو پی اس فاراتل پیشگیرانه : تعمیر و نگهداری پیشگیرانه شامل یک لیست از فعالیت

های سیستم یو پی اس می باشد.انجام این فعالیت ها یو پی اس را در یک سیستم کاری منظم نگه می دارد.

همچنین با این حرکت از خرابی سیستم جلوگیری می کند.

نگهداری و تعمیر یو پی اس فاراتل اصلاحی : نگهداری اصلاحی سیستم یو پی اس در نتیجه یک خرابی

انجام می شود.نگهداری اصلاحی مشکل ایجاد شده در سیستم یو پی اس را حل میکند سپس واحدی که

دچار خرابی شده بود را دوباره به کار می اندازد.

تعمیر یو پی اس را باید به متخصصین این کار سپرد و از سپردن سیستم یو پی اس خود به مراکز غیر معتبر

خودکاری کرد.

ایمنی سیستم های یو پی اس

برای حفظ سیستم های یو پی اس خود به آنچه در حافظه خود دارید اکتفا نکنید.دستورالعمل های دفترچه

راهنمای مخصوص سیستم یو پی اس را مطالعه کنید. راهنمایی های موجود در دفترچه های راهنما اقدامات

احتیاطی را فراهم میکند.اگر که دفترچه راهنمای کاربر سیستم یو پی اس شما تعمیر و نگهداری را که میتواند

توسط خود کاربر انجام شود محدود میکند ، دستورالعمل های دفترچه راهنمارا دنبال کنید مگراینکه دستورالعمل

های کلی با راهنمایی های اضافی کامل شده باشد.تعمیر و نگهداری فیزیکی و عیب یابی تنها باید به وسیله پرسنل

آموزش دیده در سیستم های یو پی اس انجام پذیرد.پرسنل آموزش دیده در تعمیر و نگهداری یو پی اس باید تلاش

های خود را صرف شناسایی و پیدا کردن یک خطا بکنند.همیشه از امکان وقوع خطرات آگاه باشید.از آنجا که ولتاژ ها

در ماژول یو پی اس و تابلو برق مربوط به سیستم مرگبار هستند.

ولتاژ های کشنده حتی در زمانی که خروجی مدار شکن در سیستم یو پی اس باز است هم وجود دارد.

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

تعمیر و نگهداری دوره ای برای حفظ یکپارچگی و طول عمر باتری نیاز می باشد.تجهیزات الکترونیکی برق نیز نیاز به

تعمیر و نگهداری برنامه ریزی حتی اگر دستگاه های حالت جامد استفاده شوند دارند.تعمیر و نگهداری پیشگیرانه ممکن

است نیاز به خاموش کردن سیستم یو پی اس داشته باشد.

انتقال بار بحرانی که ممکن است قابلیت های افزایش قدرت یک سیستم یو پی اس را فراهم نکند چیزی است که کاربر

باید برای به دست آوردن حداکثر قابلیت اطمینان و به حداقل رساندن زمان خرابی و هزینه های تعمیر را تحمل کند.

سوابق :

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه یک نوع نگهداری سیستماتیک می باشد.هدف از این حرکت به حداقل رساندن مشکلات

تجهیزات عامل و جلوگیری از خرابی با انجام تعمیرات جزئی و یا تعمیرات لازم قبل از رخ دادن مشکلات کاری بزرگ

می باشد.باید شرایط عمومی تجهیزات به صورت دوره ای مورد ارزیابی قرار بگیرد و باید سوابق برای مقایسه و ارزیابی

در بازرسی های بعدی حفظ شود.اطلاعاتی که به این صورت ثبت میشوند قابل اطمینان تر از حافظه یک تکنسین

تعمیر و نگهداری یو پی اس می باشد.

استابلایزر

 

 

تعمیر یو پی اس در محل شما

تعمیرات یو پی اس ایرانی 

تعمیرات یو پی اس ایرانی

همه افرادی که با کامپیوتر سر و کار دارند برایشان پیش امده که چند ساعت از وقتشان

را برای قطع برق از دست بدهند و از کار خود عقب بیافتند.

دستگاه یو پی اس در دیدگاه عموم یک وسیله کاربردی برای زمان هایی است که برق

میرود.اما تعریف اصلی دستگاه یو پی اس ای گونه است :

یو پی اس به معنی منبع تغذیه بدون وقفه میباشد. یو پی اس برق مورد نیاز تجهیزاتی

مانند کامپیوتر ها ، تجهیزات پزشکی و ایمنی را تامین میکند.

در مورد اهمیت وجود یو پی اس و تعمیرات یو پی اس ایرانی این را بدانید که 40درصد

اطلاعات از دست رفته به دلیل قطع بی موقع برق بوده است. به همین علت نسبت به

خرید و تعمیر یو پی اس های خود باید سریعا اقدام کرده و از ، از دست دادن اطلاعات

خود به دلیل رفتن برق جلو گیری نمایید.

و نکته مهم در مورد خرید و تعمیر یو پی اس ایرانی این است که از مراکز معتبر اقدام

به خرید کرده و تعمیر دستگاه یو پی اس ایرانی خود را به مراکز معتبر بسپارید.

تعمیر و نگهداری یو پی اس اصلاحی و پیشگیرانه

نگهداری و تعمیرات یو پی اس ایرانی شامل نگهداری و تعمیر یو پی اس اصلاحی و

پیشگیرانه میباشد.تعمیر و نگهداری پیشگیرانه شامل یک لیست برنامه ریزی از

فعالیت ها میباشد که انجام این فعالیت ها یو پی اس را در نظم کاری خوب نگه

میدارد.این کار به جلوگیری از خرابی کمک میکند.تعمیر و نگهداری اصلاحی در

نتیجه یک خرابی انجام میشود.  تعمیر و نگهداری اصلاحی مشکل را رفع میکند

و واحد را دوباره به کار می اندازد.

یک راهنمایی کلی برای نیاز های نگهداری ماژول های سیستم های یو پی اس ،

سوئیچ های استاتیک و کنترل ها ارائه شده است.اگر چه قطعات الکتریکی در

معرض استهلاک به همان درجه از قطعات الکترومغناطیسی نیستند ، ان ها نیاز

به نگهداری سیستماتیک دارند.

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

نگهداری و تعمیرات یو پی اس ایرانی به صورت دوره ای برای حف یک پارچگی و

طول عمر باتری نیاز است.تجهیزات الکترونیکی برق نیز نیاز به تعمیر و نگهداری

برنامه ریزی شده حتی اگر از دستگاه های جالت جامد استفاده شود نیز دارند.

برای نگهداری و تعمیرات یو پی اس ایرانی به صورت پیشگیرانه ممکن است نیاز

به خاموش کردن دستگاه یو پی اس باشد.

انتقال بار بحرانی که ممکن است قابلیت های افزایش قدرت یک سیستم

یو پی اس را فراهم نکند ، چیزی است است که کاربر برای به دست اوردن

حداکثر قابلیت اطمیان و به حداقل رساندن زمان خرابی و هزینه های تعمیر

تحمل کند.

سوابق : سوابق باید مختصر باشند .اما به طور کامل شرایط تجهیزات را تعریف

کند. سوابق بازرسی باید اطلاعات کامل در مورد موضوعات زیر ترجیحا بر روی

ورق های سابقه جداگانه ارائه بدهد.

سابقه تجهیزات : به طور مثال هویت سازنده ، سبک ، سریال و …

سابقه هزینه تعمیر : این سابقه باید سابقه تعمیر و هزینه های مربوط به

تعمیر و نگهداری برای سیستم یو پی اس را فراهم کند.

چک لیست بازرسی : این لیست باید اطلاعات لازم در مورد نقاطی که باید

بررسی شود و همچنین زمان توصیه شده برای بررسی را دارا باشد.

برنامه تعمیر و نگهداری یو پی اس دوره ای : این برنامه یک لیست از وظایف

روزانه ، هفتگی و ماهانه که باید در ان بازه زمانی انجام شود را فراهم میکند.

 

تعمیر یو پی اس آمریکایی

تعمیر یو پی اس ایرانی فاراتل

تعمیر یو پی اس ایرانی فاراتل

تعمیر یو پی اس ایرانی

همه افرادی که با کامپیوتر سر و کار دارند برایشان پیش امده که چند ساعت از وقتشان

را برای قطع برق از دست بدهند و از کار خود عقب بیافتند.

دستگاه یو پی اس در دیدگاه عموم یک وسیله کاربردی برای زمان هایی است که برق

میرود.اما تعریف اصلی دستگاه یو پی اس ای گونه است

یو پی اس به معنی منبع تغذیه بدون وقفه میباشد. یو پی اس برق مورد نیاز تجهیزاتی

مانند کامپیوتر ها ، تجهیزات پزشکی و ایمنی را تامین میکند.

در مورد اهمیت وجود یو پی اس و تعمیر یو پی اس ایرانی این را بدانید که 40درصد

اطلاعات از دست رفته به دلیل قطع بی موقع برق بوده است. به همین علت نسبت به

خرید و تعمیر یو پی اس های خود باید سریعا اقدام کرده و از ، از دست دادن اطلاعات

خود به دلیل رفتن برق جلو گیری نمایید.

و نکته مهم در مورد خرید و تعمیر یو پی اس ایرانی این است که از مراکز معتبر اقدام

به خرید کرده و تعمیر دستگاه یو پی اس ایرانی خود را به مراکز معتبر بسپارید

تعمیر و نگهداری یو پی اس اصلاحی و پیشگیرانه

نگهداری و تعمیر یو پی اس ایرانی شامل نگهداری و تعمیر یو پی اس اصلاحی و

پیشگیرانه میباشد.تعمیر و نگهداری پیشگیرانه شامل یک لیست برنامه ریزی از

فعالیت ها میباشد که انجام این فعالیت ها یو پی اس را در نظم کاری خوب نگه

میدارد.این کار به جلوگیری از خرابی کمک میکند.تعمیر و نگهداری اصلاحی در

نتیجه یک خرابی انجام میشود.  تعمیر و نگهداری اصلاحی مشکل را رفع میکند

و واحد را دوباره به کار می اندازد.

یک راهنمایی کلی برای نیاز های نگهداری ماژول های سیستم های یو پی اس ،

سوئیچ های استاتیک و کنترل ها ارائه شده است.اگر چه قطعات الکتریکی در

معرض استهلاک به همان درجه از قطعات الکترومغناطیسی نیستند ، ان ها نیاز

به نگهداری سیستماتیک دارند

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

نگهداری و تعمیر یو پی اس ایرانی فاراتل به صورت دوره ای برای حف یک پارچگی و

طول عمر باتری نیاز است.تجهیزات الکترونیکی برق نیز نیاز به تعمیر و نگهداری

برنامه ریزی شده حتی اگر از دستگاه های جالت جامد استفاده شود نیز دارند.

برای نگهداری و تعمیر یو پی اس ایرانی فاراتل به صورت پیشگیرانه ممکن است نیاز

به خاموش کردن دستگاه یو پی اس باشد.

انتقال بار بحرانی که ممکن است قابلیت های افزایش قدرت یک سیستم

یو پی اس را فراهم نکند ، چیزی است است که کاربر برای به دست اوردن

حداکثر قابلیت اطمیان و به حداقل رساندن زمان خرابی و هزینه های تعمیر

تحمل کند.

سوابق : سوابق باید مختصر باشند .اما به طور کامل شرایط تجهیزات را تعریف

کند. سوابق بازرسی باید اطلاعات کامل در مورد موضوعات زیر ترجیحا بر روی

ورق های سابقه جداگانه ارائه بدهد.

سابقه تجهیزات : به طور مثال هویت سازنده ، سبک ، سریال و …

سابقه هزینه تعمیر : این سابقه باید سابقه تعمیر و هزینه های مربوط به

تعمیر و نگهداری برای سیستم یو پی اس را فراهم کند.

چک لیست بازرسی : این لیست باید اطلاعات لازم در مورد نقاطی که باید

بررسی شود و همچنین زمان توصیه شده برای بررسی را دارا باشد.

برنامه تعمیر و نگهداری یو پی اس دوره ای : این برنامه یک لیست از وظایف

روزانه ، هفتگی و ماهانه که باید در ان بازه زمانی انجام شود را فراهم میکند